lembaga
pemegang amanah

Yayasan Pendidikan Hidayah (YPH) ditubuhkan oleh Pusat Pendidikan Hidayah Berhad (PPH), Johor Bahru pada 10 Disember 2018

YPH didaftarkan di bawah Akta 258, Jabatan Perdana Menteri dengan nombor pendaftaran PPAB-26/2018.

Pemegang Amanah Yayasan Pendidikan Hidayah Berdaftar (Board of Trustee) terdiri dari tiga orang dari pelbagai latar belakang.

Professor Dr Haji
Azlan Ab Rahman

Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif, UTMSpace.


Ar Dr Haji
Norzam Darmin

Principal, Norzam ArchitectSr Haji
Mohd Khairudin Abd Halim

Mantan Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia

Tabung Infaq Ramadan

RM
akan ditambah yuran bayaran online
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: RM100.00