Placeholder

Bayar Yuran IPSISC ’19 – Satun Thailand

RM12,650 of RM19,600 raised

IPSISC’19 sebuah Misi Perkhemahan dan Lawatan sambil Belajar yang dapat membina kemahiran kepimpinan & bersosial, mengukuhkan kekuatan fizikal dan mental serta menyumbang kepada penglibatan kokurikulum pelajar di peringkat antarabangsa.

RM 700.00
Personal Info

Donation Total: RM700.00